Xyeze Temasına Geç Turkuaz Temaya Geç Yeşil Temaya Geç Siyah Temaya Geç Kırmızı Temaya Geç Sarı Temaya Geç Mor Temaya Geç

SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ ÖDEV


Levent [Taksim,Istanbul,Turkey] / Makine / 990 kez indirildi
t.c. süleyman demirel üniversitesi mühendislik mimarlık fakültesi makine mühendisliği bölümü soğuk hava deposu projesi bitirme ödevi danışman yrd. doç. dr. ali bolattürk hazırlayan çağrı yıldırım 9711002035 önsöz projesi yapılan soğuk hava deposu ısparta ili için yapılmıştır. soğuk hava deposunda elma depolanacaktır. biri ön soğutma olmak üzere üç odadan oluşmaktadır. depoların işçiler tarafından kolayca kullanılabilmesi için %80’lik bir kısmı kullanılmıştır. donma zamanı cetvellerde hazır bulunduğu için tekrar donma zamanı hesabı yapılmamıştır. ısparta – 2001 çağrı yıldırım içindekiler önsöz i içindekiler ii 1. teknik rapor 1 2. yiyeceklerin dondurulması 2 3. soğuk hava depoculuğu 2 4. soğutma çevrimleri 3 4. 1. tek kademeli soğutma sisteminin çalışması 3 4.2. çift kademeli soğutma 4 5. depoda yapılan soğutma çevriminin ı. ve ıı. kan. ile izahı 6 6. soğutma metotları 6 6.1. deponun soğutulması mekanik metotla yapılmaktadır 6 6.2. kompresörlü kapalı soğutma devresi 6 7. soğuk depoculukta muhafaza usulleri 7 soğuk muhafaza 7 donmuş muhafaza 8 soğuk muhafaza ı ısı kazançları 12 soğuk muhafaza ıı ısı kazançları 16 sistemde dolaşan akışkan miktarı 19 kompresör kapasitesi evaparatör ve kondenser seçimi 19 kaynaklar 21 1. teknik rapor projelendirmiş olduğumuz soğuk hava deposu ısparta yöresi için 150 ton elma muhafaza kapasitelidir. günde 7,5 ton giriş-çıkışlıdır. depoda soğutucu akışkan olarak amonyak kullanıldığı kabul edilmiştir. depo yüksekliği 3 m.dir. dış ortam sıcaklığı + 23 0c alınmıştır. depolama sıcaklığı +2 0c’dir. depolama süresi elma için 2-3 aydır. depo yüksekliği 3 m. olduğuna göre 1 m2 alanda 1.250 kg. elma depolanabilmektedir (elma sandıklar içindedir). depolar ağzına kadar doldurulmazlar. tamirat veya işçilerin rahat çalışabilmesi için ve yürümeye imkan verecek yollar bırakılır. pratikte bir depo alanının ancak %80’i depolama alanı olarak kullanılır. soğuk depoda biri esas diğeri de yedek olmak üzere 2 adet kompresör kullanılması uygun görülmüştür. bu kompresörler paralel olarak bağlanmıştır. soğutma çevriminde buharlaşma sıcaklığı - 5 0c yoğuşma sıcaklığı ise 30 0c seçilmiştir. sistem tek kademeli olarak projelendirilmiştir. boru çaplarının hesaplanmasında sıvı hattı için 1 m/s, gaz hattı için ise 20 m/s hızlarının seçilmesi uygun görülmüştür. kondenser su soğutmalı yalık tiptir. kondenserde ısınan suyun su soğutma kulesinde yağmurlama sistemi ile dış ortama atılmaktadır. keşif özeti 1982 yılı iller bankası birim fiyat listesine göre tanzim edilmiştir. ön soğutma odası depolama alanı soğuk muhafazalama alanı soğuk muhafaza ı a = 100 m2 soğuk muhafaza ıı a = 50 m2 (0,8 istifade katsayısıdır) 2. yiyeceklerin dondurulması bir yiyecekte sıcaklığının, öz suyunun donma noktasından aşağıdaki bir sıcaklığa düşürülmesi sindirilmesi işlemine dondurma denir. yiyeceğin bitkisel, hayvansal organizmaların, sıvı bölümü donma noktası altında değişerek organik bir çözüme uğrar. örneğin kap içerisine konan bir eriyik dondurulduğu zaman ilk önce kabın kenarlarında temiz saf su bulunur. bu bize donmanın yani işlenin merkezde oluştuğunu anlatır. aynı oluşum yiyeceklerin donma işleminde de gerçekleşir. daima yüzeyler temiz saf su buzu ile kaplanır. son olarak da merkezde çekirdek donması olur. 3. soğuk hava depoculuğu soğutma veya soğutma yapmak demek soğutulacak ortamdan ısıyı absorbe etmek, çekmek demektir. herhangi bir cismi soğutmak istersek bunu tabi soğutma usulleri diyebileceğimiz havayı ve suyu kullanarak bunların sıcaklığına kadar soğutmak kolaydır. fakat su veya havanın sıcaklığına kadar daha düşük bir sıcaklığa kadar cismi soğutmak istersek soğutulacak cismin sıcaklığının yeterli derecede düşük sıcaklığı elde etmek gerekir. bu durumda bir endotermik olay söz konusudur. bu şekilde çekilen ısı normal sıcaklıkta bulunan havaya veya suya atılır. ısıyı alçak bir sıcaklıktan çok yüksek bir sıcaklığa atabilen sistem soğutma sistemidir.bugün yeryüzünde yaşayan insanların üçte biri açlığa maruz olup yeter derecede beslenememektedir. ancak ne yazık ki üretilen gıda maddelerinin çoğu ihtiyaca arz edilmeden bozulmakta ve çürümektedir. üretilen gıda maddeleri bozulmadan ve çürümeden ihtiyaca arz edilmiş olsa idi insanlar belki de açlığa maruz kalmayacak ve yeter derecede gerektiğince beslenebilecekti . gıda maddelerinin bozulmadan ve çürümeden pazarlanması, nakli ve gerektiğinde tüketime kadar muhafazası için yine insanoğlu öteden beri tedbirlere başvurmuş ve bazı usuller geliştirmiştir. 19.’ncu yüzyılın sonlarında ve 20.’nci yüzyılın başlarında avrupa ve bilhassa a.b.d.’de gıda maddelerinin genellikle mekanik usullerle soğutulan soğuk depolarda muhafazası yoluna gidilmiştir. ülkemizde soğuk depoculuk adli vakalarda ve hastanelerde ve ı. dünya savaşı’nda da önce morg odaları ile başlamış olmakla beraber ıı. dünya savaşı’ndan sonra gıda maddesi muhafazası konusunda ticari bir önem kazanmış ve son senelerde bu durum büyük ve hızlı bir artış ile önem kazanmaya devam etmiştir. 4. soğutma çevrimleri 4. 1. tek kademeli soğutma sistemin çalışması kompresörde akışkan buharı kondenserde yoğuşur. kondenserde yoğuşan soğutucu akışkan sıvı tankında toplanır. sıvı tankından boru ile genleşme valfine gelen akışkan boruda kısılarak ilk buharlaşma başlar. soğutucu akışkan evaparatörde buharlaşırken sıvı halden buhar hale gelmesi için lüzumlu ısıyı ortamdan alır. bu buhar emme borusu ile kompresöre gelir ve işlem böylece devam edip gider. 1-2 evaparatörde sabit basınçta buharlaşma. 2-3 kompresörde izentropik olarak sıkışması 3-4 kondenserde sabit basınçta yoğuşma, soğuma. 4-1 genleşme valfinde sabit entalpide kısılma. sistemin elemanları ve fonksiyonları evaparatör: soğutucu akışkanı buharlaştırır. ortamın ısısını akışkana gizli ısı olarak geçer ve ortam soğumuş olur. kondenser : akışkan buharını önce soğutup sonra yoğuşturarak doyurur ve gizli ısıyı sıcak ortama transfer eder. kompresör : akışkan buharını dışarıdan sisteme iş vererek ve yüksek basınçta sıkıştırır. genleşme valfi: sıvı fazına gelmiş olan akışkanı kondenser basıncından evaparatör basıncına kısarak ilk buharlaşmayı başlatır. emme borusu: soğutucu ünitede buharlaşma düşük basınçlı soğutucu akışkan buharının kompresör emişi girişine taşınmasını sağlar. basma borusu: kompresörün bastığı yüksek basınç ve sıcaklıktaki soğutucu akışkan buharının kondensere taşınmasını sağlar. sıvı tankı: kondenserde yoğuşan soğutucu akışkan burada stoklanır. sıvı tankında daima olarak sıvı akışkan stoku bulunması ünitenin ihtiyacı soğutucu akışkanı emniyetle beslemesini sağlar.sıvı tankında karışan birikimin olmaması halinde ünitenin ihtiyacı soğutucu akışkanın beslenmesindeki kesilmeler soğutma düzenini bozar. 4.2. çift kademeli soğutma çift kademeli soğutma devreleri arasında bugün daha çok sıvı hattı yüksek basınçlı ve aşırı soğutulmuş çift kademeli soğutma devreleri kullanılır. bu tip çift kademeli soğutma devrelerinde ara soğutucu bir tank ve bu tank içerisinde sıvı soğutulması için yerleştirilmiş bir serpantin sisteminden ibarettir. aşağıda bu sistem şematik olarak gösterilmiştir: bu çift kademeli soğutma devresinde abk c1 durumunda emdiği soğutucu akışkan buharını d1 durumundaki kızgın buhar ara soğutucuda kızgınlığını kaybederek c1 durumundaki doymuş buhar halini alır. bu kızgın buhar durumundan doymuş buhar durumuna dönüş yüksek basınç tarafından avc1 ayar valfine a durumunda genleşerek b durumunu ve ara soğutucuda tamamen buharlaşarak c durumun alan soğutucu akışkan vasıtası ile olmuştur. av1 ayar valfine a durumunda genleşerek bu durumu ve ara soğutucuda tamamen buharlaşarak c durumunu alan soğutucu akışkan aynı zamanda av2 ayar valfine ve dolayısıyla soğutucu üniteye ara soğutucu içerisinde mevcut bir serpantinde dolaşarak gitmekte olan sıvı soğutucu akışkanı a durumunda bir soğutmaya tabi tutarak a1 aşırı soğutulmuş durumuna getirir. a1 aşırı soğutulmuş durumundaki sıvı soğutucu akışkan av2 ayar valfine genleşerek b1 durumunu, soğutucu üniteye tamamen buharlaşarak c1 doymuş buhar halini alır. yüksek basınç kompresörü c durumundaki doymuş buhar halindeki soğutucu akışkanı emer ve d durumunda kızgın buhar halinde kondansere basar. d durumundaki kızgın soğutucu akışkan buharı kondenserde yoğuşarak a sıvı durumunu alır. işlem böylece devam eder. 5. depoda yapılan soğutma çevriminin ı. ve ıı. kanunlar ile izahı termodinamiğin ı. kanununa göre; eğer bir sistem bir çevrim geçiriyorsa sistem tarafından çevresine yapılan toplam iş, çevresinden sisteme akan toplam ısıyla orantılıdır. bu orantı katsayısını (j) ile gösteririz. termodinamiğin ıı. kanununa göre; ısı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa kendiliğinden akar, soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısıyı transfer edebilmek için çevrime bir enerji ilave edilmelidir. bunun için akışkan evaparatörde buharlaşırken aldığı gizli ısıyı sıcak ortama verebilmesi için akışkan kompresörle kondenser basıncına sıkıştırılması lazımdır. akışkanın sıcaklığı böylece ortam sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa çıkarılarak ısı transferi sağlanmış olur. 6. soğutma metotları 6.1. deponun soğutulması mekanik metotla yapılmaktadır mekanik yöntemle soğutma dışarıdan iş verilerek soğutucu akışkanın basınç ve sıcaklığının yükseltilmesi esasına dayanır. clausius tarafından “bir iş harcanmadan ya da eş zamanda sıcak kaynağın soğuk kaynağa aynı miktarda ısı vermesini sağlamadan soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı geçirmek imkansızdır.” şeklindeki termodinamiğin ıı. kanununa göre soğutucu akışkanın ters yönde bir çevrimi izleyebilmesi için soğutucu akışkana mutlaka dışarıdan bir iş verilmesi gerekir. 6.2. kompresörlü kapalı soğutma devresi soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı aktarabilmek için kompresörden faydalanılır. kompresörden kapalı soğutma devresi esas olarak kompresör, regülatör ventil, buharlaştırıcı ve kondenserden oluşur. buharlaştırıcının vazifesi alçak basınçta soğutucu akışkan toplamına eşit bir enerji yüküne sahiptir. kondenserin vazifesi kompresörün bastığı soğutucu akışkanın buharlaştırıcıda ve kompresörde soğutucu akışkanı emme şartlarına uydurmaktır. regülatör ventil kondenserde yoğuşan soğutucu akışkanı süper hit miktarını ayarlayarak buharlaştırıcıya sevk eder. 7. soğuk depoculukta muhafaza usulleri bugün ticari hayatta gıda maddeleri soğuk depoculukta iki usul altında muhafaza edilir. bunlar: * soğuk muhafaza * donmuş muhafaza. kısa müddetli muhafaza için soğuk muhafaza usulü uygulanmaktadır. gıda maddelerinin özelliği ve muhafaza müddetlerine göre bir donmuş muhafaza deposunun sıcaklığı - 12 0c ile - 25 0c derece arasında değişmektedir. soğuk depoculukta 0 0c- ile - 12 0c arasında gıda maddesi muhafazası yapılmaz. soğutma işleminin herhangi bir sebeple stop etmesi halinde bu bölgede donmuş gıda maddesi belirli bir süre sonra çözülme durumu ile karşılaşabilir. oysa gıda maddeleri besin lezzet özelliklerini kaybetmemesi için ancak bir defa dondurulmalı ve sadece tüketilmek veya pişirilmek üzere bir defa çözülmelidir. herhangi bir gıda maddesinin birçok defalar dondurulup çözülmesi besin ve lezzet özelliklerini büyük ölçüde bozar. hatta o gıda maddesinin kullanılmaz hale gelmesine neden olur. herhangi bir gıda maddesi haiz olduğu dış sıcaklıktan doğrudan doğruya bir soğuk muhafaza veya bir donmuş muhafaza odasına alınmaz. çünkü aşırı sıcaklık değişmeleri gıda maddelerinin yapısını bozar. soğuk muhafaza bugün ülkemizde soğuk muhafaza tabiri yerine taze muhafaza tabiri de kullanılmaktadır. aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi herhangi bir gıda maddesi soğuk muhafazaya alınmadan evvel bir ön soğutma odasına alınır. ön soğutma odasında o gıda maddesinin sıcaklığı azami 24 saatte soğuk muhafaza sıcaklığına getirilir. bu süre ne kadar kısa olursa gıda maddesinin iç yapısının bozulmaması bakımından o kadar iyidir. ancak tesis yatırım masrafları artacağından ticari hayatta ön soğutma müddetinin büyük ölçüde indirgenmesi mümkün olmaz. donmuş muhafaza t = t1 – t2 = 23 – 2 = 21 c qb = f.k. t = 0, 167 . 7,5 . 21 = 26,302 kcal/m2hc. duvardan geçen ısı (c duvarı) yüzey alanı f = 3.3 = 9 m2 k = 0,164 kcal/m2hc. qc = k. f. t = 0,164 . 9 . 21 = 30,99 kcal/h. d duvarı yüzey alanı f = 2,5 . 3 – (1,2 . 2) = 5,1 m2 qd = f . k. t = 0,164 . 5,1 . 21 = 17,564 kcal/h. döşemeden geçen ısı yüzey alanı f = 2.5 . 3 = 7,5 m2 k = 0,262 kcal/m2hc. t = 27 - 2 = 25 0c 27 0c sıcaklık 50 cm derinlik için ısparta’daki qdö = 0,262 . 7,5 . 25 = 49, 125 kcal/h. tavandan geçen ısı yüzey alanı f = 2.5 . 3 = 7,5 m2 k = 0,249 kcal/m2hc. t = 21 0c qtav = 0,234 . 2,4 . 21 = 11, 793 kcal/h. qı = qa + qb + qc + qd + qtav + qdö + qkapı q1 = 30,99 + 26,3 + 99,3 + 17,56 + 49,12 + 39,21 + 11,79 q1 = 205,96 kcal/h. duvar, çatı ve güneşe bakan kapılardan geçen radyasyon ısı kazancı q2 ‘dir. güneş ısısının miktarca az olması için soğuk deponun çatısının ve güneşe bakan dış duvar ve kapıları mim. alanda olması gerekir. bunun için ensiz (dar) dış duvarlar güneye, dış kapılar kuzeye bakacak şekilde vaziyet planı hazırlanır. solar radyasyon miktarının tespitinde güneş alan değişik günlere göre maximum değerler bulunur. bu maximum değerlerin en büyüğü hesaplarda esas kabul edilir. ısparta ili 36. enlem üzerindedir. tabloda bulunan 40. enlem çizgisine daha yakın olduğundan bunu kullanabiliriz. kuzeye göre maximum solar radyasyon miktarı, qrad = 0 (dış duvar kuzeyde) çatı için f = 7,5 m2, k = 0,249 kcal/m2hc, t = 9,5 0c iş icabı faaliyet gösteren depo personeli tarafından neşrolunan ısı (q3). bir depoda istihdam olunan işçi sayısı: depolama alanı işçi sayısı 0 – 50 m2 1 50 – 100 1 – 2 150 – 300 2 – 3 300 – 500 3 - 4 işçi çalışma durumuna göre neşrolunan ısı: forh-lift operatörü 200 kcal/h. el arabası ile çalışan işçi 250 kcal/h satırla çalışan işçi . 375 kcal/h bir işçinin el arabası ile çalıştığını kabul edelim. sızıntı ile içeri giren havanın verdiği ısı (q4), herhangi bir soğuk deponun kapısı hiç açılmasa dahi yine de dışarıdan içeriye hava sızıntısı olur. kapı kenarlarından sızıntıyı önlemek için kapıların çerçeveye temas yerleri lastik contalı ve alt kısımlarına lastik süpürgeler yapıldığı ve duvar gözeneklerinden hava sızıntısını minimuma indirmek için duvar örme ve sıvama işleminde yüksek dozajlı harç kullanıldığı halde bu sızıntının önüne geçilemez. bu şartlar altında 24 saat soğuk depoya giren havanın hacmi en az oda hacminin küçük depolarda 3 katlı olup büyük soğuk depolarda ancak 2 katına düşer. temkinli bir doldurma boşaltma işlemi neticesinde küçük hacimli soğuk odalarda kapı açılıp kapanmasında beher gün oda hacminin 100 veya 50 katının kadarına içeriye taze hava verilir. bu miktar küçük hacimli odalarda 10 ve hatta 5’e kadar inebilir. bu miktar hava değişimleri soğuk depo havasına istenilen nitelikte tutmaya yeter. soğuk depolarda özel bir vantilasyon düşünülmesinin sebebi budur. ön soğutma odasının hacmi, vön = 2,5 . 3 . 3 = 22,5 m3 vh = 22,5 . 100 = 2.250 m3/gün 2.250 / 24 = 93,75 m3/h 21 0c sıcaklıkta ve 1 atm. basınçta 1 kg kuru hava 0,873 m3/kg. v = ilk hacim v2 = son hacim t1 = ilk sıcaklık t2 = son sıcaklık 1 kg standart hava için v = 0,837 soğuk deponun yapıldığı il olan ısparta için en sıcak ay ortalaması 23 0c olduğundan 1 kg havanın hacmi, = = 0,843 m3 q4 = 0,24 . m . t = 0,24 . 111,21 . 21 = 560,49 kcal/h ön soğutma odasına alınan gıda maddesinin verdiği ısı (q5), celma = 0,92 kcal/kg c qelma = melma . celma . t q5 = 5993,5 kcal/h ısı kaynaklarından neşrolunan ısı (q6), her m2 için 7 – 8 watt lamba kullanılır. 7,5 m3 için 60 watt’tır. 1kw = 860 kcal ise qlamba = 0,06 . 860 = 51,6 kcal/h 20 m2 için evaparatör motoru kullanılır. qeva = 0,25 . 860 = 215 kcal/h q6 = 51,6 + 215 = 266,6 kcal/h ön soğutma odası toplam ısı kazançları, qön = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 qön = 205,96 + 17,74 + 250 + 560,49 + 5993,5 + 266,6 qön = 7294,02 kcal/h soğuk muhafaza ı ısı kazançları b 23 c a soğuk c muhafaza 23 c + 2 c 23 c d 23 c a. döşeme, duvar, tavan, kapılardan geçen ısı yüzey alanı f = 10 . 3 = 30 m2 k = 0,164 kcal/m2h c t = 23 – 2 = 21 c qa = k . f . t – 0,164 . 30 . 21 qa = 103,32 kcal/h b. b duvarından geçen ısı yüzey alanı f = 10 . 3 = 30 m2 k = 0,167 kcal/m2h c t = 23 – 2 = 21 c qb = k . f . t – 0,167 . 30 . 21 qb = 105,21 kcal/h c. c duvarından geçen ısı yüzey alanı f = 10 . 3 = 30 m2 k = 0,164 kcal/m2h c t = 21 c qc = k . f . t – 0,164 . 30 . 21 qc = 105,21 kcal/h d. d duvarından geçen ısı yüzey alanı f = 10 . 3 . (12.2) = 27,6 m2 k = 0,164 kcal/m2h c t = 21 c qd = k . f . t – 0,164 . 27,6 . 21 qd = 95,05 kcal/h e. döşemeden geçen ısı yüzey alanı f = 10 . 10 = 100 m2 k = 0,249 kcal/m2h c t = 27 – 2 = 25 c qdö = k . f . t – 0,249 .100 . 25 qdö = 655 kcal/h f. tavandan geçen ısı yüzey alanı f = 10 . 10 = 100 m2 k = 0,249 kcal/m2h c t = 21 c qtav = 522,9kcal/h g. kapıdan geçen ısı yüzey alanı f = 2 . 1,2 = 2,4 m2 k = 0,234 kcal/m2h c t = 21 c qkap = 0,234 . 2,4 . 21 qkap = 11,79 kcal/h toplam ısı qt = qa + qb + qc + qd + qtav + qadö + qkap qat = 1.598,48 kcal/h duvar, çatı ve güneşe bakan kapılardan geçen dar. ısısı (q2) çatı için; f = 10 . 10 = 100 m2 k = 0,249 kcal/m2h c t = 9,5 c qa = 100 . 0249 – 9,5 = 236,55 kcal/h c duvarı için f = 30 m2 k = 0,167 t = 14,4 c (40. enlem) qb = 30 . 0,167 . 14,4 = 72,14 kcal/h iş icabı faaliyet gösteren depo personeli tarafından neşrolunan ısı (q3) f = 100 m2 için 2 işçinin el arabası ile çalıştığını farz edelim q3 = 2.250 = 500 kcal/h sızıntı ile içeri giren havanın verdiği ısı (q4) soğuk oda hacmi v = 10 . 10 . 3 = 300 m3 hacmin 50 katı taze hava girdiği kabul edilirse vh = 300 . 50 = 15.000 m3/gün vh = 625 m3/kg = 741,13 kg t = 21 c q4 = m . c . t = 741,13 . 0,24 . 21 q4 = 3725,29 kcal/h soğuk odada bulunan gıda maddesinin verdiği ısı (q5) q5 = m . c . t ise t = 2 – 2 = 0 q5 = malın ısısı ön soğutma ısısında alınmıştır. ısı kaynaklarından neşrolunan ısı 100 m2 için 120 w’lık 6 lamba kullanılsın qlam = 691,2 kcal/h qeva = 1075 kcal/h (0,25 kw gücüde 5 eva. kulla.) q6 = qlam + qeva = 1694,2 kcal/h soğuk muhafaza ı odasının toplam ısı kazancı qt = 7836,6 kcal/h soğuk muhafaza ıı ısı kazançları b 23 c a soğuk c muhafaza 23 c 23 c d 23 c duvar, döşeme ve kapılardan geçen ısı q1 a duvarından geçen ısı f = 10 . 3 = 30 m2 k = 0,164 kcal/m2h c t = 23 – 2 = 21 c q = k . f . t = 0,164 . 30 . 21 q = 103,32 kcal/h duvar, çatı ve güneşe bakan kapılardan ısı rad. kazancı (q2) çatı için f = 5 . 10 = 50 m2 k = 0,249 kcal/m2h c t = 9,5 q = k . f . t q = 118,27 kcal/h duvar ve kapılardan rad. ısı kazancı yoktur. q2 = 118, 27 kcal/h iş icabı faaliyet gösteren depo pers. tarafından neş. ısı (q3) f = 50 m2 için 1 işçinin el arabası ile çal. kab. ede. q3 = 1 . 250 = 250 kcal/h sızıntı ile içeri giren havanın verdiği ısı (q4) soğuk oda hacmi v = 5 . 10 . 3 = 150 m3 vh = 150 . 50 = 7.500 m3/gün 7.500 / 24 = 312,5 m3/h m = 312,5 . 0,843 = 370,49 kg q4 = m . c . t = 370,49 . 0,24 . 21 q4 = 1.868,27 kcal/h soğuk odada bulunan gıda maddesinin verdiği ısı (q6) q = 0 ısı kaynaklarından neş. ısı (q6) 50 m2 için 100 w’lık ampul kullanılsın qlam = 0,1 . 860 = 86 kcal/h q6 = qlam + qeva = 86 + 645 q6 = 731 kcal/h soğuk muhafaza ıı top. ısı kazancı qıı = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 qıı = 3.818,51 kcal/h soğuk deponun toplam yükü qtop = qön + q1 + q2 qtop = 18.949,12 kcal/h sistemin şeması ve noktaların p, t, h değerleri no p t h 1 3,619 - 5 400,14 2 11,895 80 441 3 3,619 30 113,84 4 11,895 - 5 113,84 orta c kcal/h sistemde dolaşan akışkan miktarı soğutma yükü q = 18.949,12 kcal/h yoğ. sıcaklığı + 30 c h' = 133,8 kcal/h buhar sıcaklığı - 5 c h '' = 400,1 kcal/h q = l . (h '' - h ' ) m = q / (h '' - h ' ) = 18.949,12 / (400,1 – 133,8) = 71,15 eğer hacimsel olarak hesaplamak istersek v '' = 0,347 m3 /kg - 5 c’deki nh3 buharının öz. hac. v = m . v '' = 71,15 . 0,347 = 24,68 m3/h kompresör kapasitesi soğuk depodan çekilecek ısı miktarına eş değerdedir. bu önceden hesapladığımız q = 18.949,12 kcal/h olarak bulunmuştur. endüstriyel tesislerde soğutma devresinde tek kompresör bulunması konstrüktürler tarafından sakıncalı bulunmaktadır. bu durumda hem kompresörün boyutlarını büyütmek hem de kompresörü bütün bir gün çalıştırmak mecburiyeti ortaya çıkar. bu sakıncaları ortadan kaldırmak için soğutma devresine paralel olarak iki ve daha fazla kompresör kullanılması uygun görülmüştür. kompresör kapasitesi evaparatör ve kondenser seçimi tesisin kompresör gücü: nth = 1 / e.q0 / 860 (soğ. tesiri) nth = 1 / 20 . q / 860 = 3,38 kw teorik olarak hesaplanan gücün %50 fazlası alınır. nth = 1,5 . 3,38 = 5,5 kw projelendirmiş olduğumuz soğuk depo ön soğutma odasında 1, soğuk muhafaza ı’de 4, soğuk muhafaza ıı’de 2 olmak üzere 7 evaparatör kullanıldığı düşünülmüştür. ön soğutma odası için; kapasitesi qön = 7.294 kcal/h evaparatör sayısı = 1 evaparatör kapasitesi = 7.294 kcal/h evaparatör tipi = 512 – 2.900 soğ. yüzeyi = 22,3 m2 vantilatör sayısı = 2 vantilatör debisi = 2.560 m3/h soğuk muhafaza ı : kapasite = qı = 7.839 kcal/h ı evaparatör kapasitesi = 1.959 kcal/h ı evaparatör sayısı = 4 ı evaparatör tipi = 512 – 750 soğutma yüzeyi = 5,6 m2 vantilatör sayısı = 1 soğuk muhafaza ıı : kapasite = qıı = 3.818 kcal/h ı evaparatör sayısı = 2 ı evaparatör kapasitesi = 1.959 kcal/h ı evaparatör tipi = 512 – 650 soğutma yüzeyi = 4,9 m2 vantilatör sayısı = 1 vantilatör debisi = 800 m3/h vantilatör gücü = 50 w kondenser seçimi tesisin soğutma kapasitesi 18.949,12 kcal/h olduğuna göre 3-3 no.lu tablodan (soğutma tekniği m. e. zorkun, a. r. ardış m.eb.b. 1980 istanbul) buna en yakın kondenser seçimi yapılır. kondenser tipi = wwe200 kondenser kapasitesi = 20.000 kcal/h kullanılan soğutma suyu = 4.000 lt/h. kaynaklar 1. savaş, mak. yük. müh. sabri, soğuk depoculuk, makine mühendisleri odası yayın no: 82. 2. zorkun, m. e. – ardıç, a. r., soğutma tekniği ve klima. 3. soğuk hava tesisine ait teknik şartname, iller bankası, 1982. 4. mühendislik termodinamiğinin esasları. 5. dağsöz, prof. dr. alpin kemal, soğutma tekniği. onay sayfası süleyman demirel üniversitesi, mühendeslik mimarlık fakültesi, makine mühendisliği bölümü bitirme ödevi yönergesi uyarınca hazırlanmış ve anılan bölüme sunulmuştur. ısparta – 2001 çağrı yıldırım onay proje yöneticisi bölüm başkanı . sınav kurul üyesi sınav kurul üyesi .
* Bu çalışmalar size faydalı olabildiyse sol taraftan sitemizi beğenerek bize destek olabilirsiniz...