Xyeze Temasına Geç Turkuaz Temaya Geç Yeşil Temaya Geç Siyah Temaya Geç Kırmızı Temaya Geç Sarı Temaya Geç Mor Temaya Geç

KALITIM VE MENDEL YASALARI ÖDEV


Levent [Taksim,Istanbul,Turkey] / Tıp / 30 kez indirildi
kalıtım ve mendel yasaları bireyin iç ve dış özelliklerini kazandığını,ana babasına veya yakınlarına neden benzediğini ve doğadaki canlı çeşitliliğinin nedenini inceleyen bilim dalına genetik denir. * kalıtım ile ilgili kavramlar fenotip:canlının dış görünüşüdür.rengi,şekli büyüklüğü. genotip:bir canlının sahip olduğu genlerin toplamıdır. harfler ile gösterilir. canlıda görülen bir karakter için iki gen bulunur.bu gen çiftlerinin her birine alel gen denir. homozigot (arı döl):bir özellik için ana babadan ayni genleri alan birey, o özellik yönünden homozigot olur. heterozigot(melez):bir özellik için ana babandan farklı genleri alan birey o özellik yönünden heterozigot yani melezdir. alel gen:biri anneden,diğeri babadan gelen genlerdir. baskın (dominant) gen: hem homozigot hem de heterozigot durumunda fenotipte kendini gösteren gendir.büyük harf ile gösterilir. çekinik (resesif) gen: yalnız homozigot durumunda kendini gösteren gendir.küçük harf ile gösterilir.fenotipte görülme sıklığı azdır. mendel yasaları: mendel 1860 yılında bu yasayı bulmuştur.bezelyeler üzerinde calışmıştır.bunun nedeni,kolay yetişmeleri,birçok değişik karaktere sahip olmamaları,bir sezonda birkaç döl vermeleri,kendi kendini dölleyecek çiçek yapısına sahip olmalarıdır. 1.benzerlik yasası ve karakterlerin birleşmesi yasası aynı karakter yönünden homozigot baskın ve homozigot çekinik genotipe sahip iki bireyin çaprazlanası ile olusan döllerin hepsi melez ve birbirine benzer olu.bu döller anne ve babanın genlerini taşır. 2.karakterin gizli kalma yasası birinci dölün (f1) görünüşü baskın olana benzer,çekinik karakter kendini göstermez. 3.karakterin ayrılması yasası melez iki döl kendi aralarında çaprazlanır ise (f1.f1) oluşan f2 dölünde karakterler ayrılır.1/4 arı döl, 2/4 melez,1/4ikinci arı döl oluşur. eşeye (cinsiyete) bağlı kalıtım eşeyli üreyen canlıların toplam kromozom sayısının bir çifti eşey kromozomu (cinsiyet kromozomu) diğer kısmı ise vücut kromozomudur. insanda 46 kromozomun 44 tanesi vücut kromozomu,2 tanesi eşey kromozomudur.eşey kromozomları dişide xx erkekte xy’dir.
* Bu çalışmalar size faydalı olabildiyse sol taraftan sitemizi beğenerek bize destek olabilirsiniz...