Xyeze Temasına Geç Turkuaz Temaya Geç Yeşil Temaya Geç Siyah Temaya Geç Kırmızı Temaya Geç Sarı Temaya Geç Mor Temaya Geç

NASIL BİR YÖNETİCİSİNİZ ÖDEV


Levent [Taksim,Istanbul,Turkey] / Kişisel Gelişim / 31 kez indirildi
nasıl bir yöneticisiniz yazar : charles margerison yayınevi : ilgi yayıncılık genel değerlendirme: bu kitap yaptıkları işi ve o işi uygulama yollarını yargılamak isteyen yöneticiler içindir. kitap da nasıl bir iş tercih ediyorsunuz? sizi ve başkalarını teşvik eden etkenler nelerdir? toplantılarda ne kadar verimli olabiliyorsunuz? zamanı iyi kullanabiliyor musunuz? gibi sorulara cevap aramak mümkündür. yazar bu kitabı oluştururken 800 ayrı yöneticiyi tarayarak hazırladığı için, daha ziyade anket üsluplu bir teknik kullanılmıştır. her konuda bazı sorular sorulmuş, cevaplar aramıştır. kitabın artıları: her şahıs anket sorularını cevaplayarak kendi yerini bulabilir, ve sadece kendine bir fikir verebilir. kitabın eksileri: 1-kitap daha ziyade bir şirketi verimliliğini daha ziyade nasıl artırabiliriz, sorusuna cevap bulmakta, geneli yansıtmamaktadır. 2-kitap kapitalist bir düşünceyle yazıldığı için başarmak ve terfi etmek için her türlü yol mübah görülmüştür. 3-kitabın özet şeklinde anlatılması zor olup, ancak anketlerle işlenirse verim alınabilir. 4-kitaptaki alıştırmalar, birer test değildir; ancak araştırma ortamı oluşturmak için kullanılan yöntemlerdir. giriş : yöneticiliğe yaklaşımınız nasıl?, ne tip bir yöneticisiniz? yöneticiyi, başkalarının yaptıkları işten sorumlu kişi olarak tanımlıyoruz. herkesin çalışma yolu farklıdır, başarılı olabilmesi için güçlü yönlerini geliştirme, zayıf yönlerini de en aza indirmesi gerekir. ‘yöneticiler eğitilebilir mi?’ sorusuna evet diye cevap verilebilir. her insan fıtratına göre yönetim tarzı sergiler. zeka, öğrenimle bir noktaya getirilse de, önemli bölümü anne ve babamızdan kalıtımsal olarak kalmaktadır. acaba bir okulu idare eden yönetici, aynı şekilde fabrikayı da idare edebilir mi? yazar, bütün koşullarda ve farklı durumlarda etkili olabilecek bir önderin var olmadığını ileri sürüyor. kişilerin yeteneklerini ortaya çıkarıp ona göre istihdam edilmesi gerekmektedir. kişi, beceri ve yeteneklerini geliştirip daha çok öğrense de kolay kolay kişiliğini ve çalışma biçimini değiştiremez. yöneticinin görevleri nelerdir? yönetim işetmenin can damarıdır. yöneticinin eski otoritesi zayıflamıştır. çoğunluk otoriter kişilerden hoşlanmamaktadır. kişiler bu saygıyı ilerindeki başarı ile kazanmak zorundadırlar. bu gün artık ‘rıza’ yoluyla yönetim çağını yaşıyoruz. steward, yaptığı araştırmalarda yöneticilerin vakitlerini % 75’ini başkaları ile konuşarak geçirdiğini saptamış. bu yönden, konuşma yeteneği yönetici için önemlidir. yöneticiler hem konuşmayı, hem dinlemeyi bilmelidirler. dikkat! ‘bu kitabı kendi kendinize uygulamanız gerekmektedir. kitaba hiçbir katkıda bulunmayıp, okuyanlar ondan bir şeyler istifade edemezler. kitap sizden çok şey istemektedir. ancak, bütün testleri buraya kaydetmemiz zor olduğu için bu size bir fikir verebilir. bölüm ı ne tür bir işiniz var? insanlar ve zaman:burada kime ne kadar zaman ayırdığınızı düşünebilirsiniz. zamanınızı nasıl ölçersiniz. olayları kayda geçirmenin, her dakikayı kaydetmenin dışında daha kolay bir zaman izleme yöntemi vardır. faaliyet analizi: bu analizde işinizin belli bölümlerini içerdiğini kendi tecrübelerinizden bildiğiniz önemli faaliyetleri saptayın. sonra, her faaliyete ayırdığınız zamanı günlüğünüze kaydedin. unutmamak için her saat başı, o önemli faaliyeti yazın. bir yöneticide aranması gereken en büyük özellik, konuşma becerisidir. ikincisi de yöneticilerin kendi zamanlarını planlamada güçlük çekmeleridir. yönetim rolleri aşağıdaki gibidir: 1-şef, 2-grup lideri, 3-aracı, 4-bilgi, 5-sözcü, 6-girişimci, 7-kaynak dağıtan, 8-sorun çözen, 9-pazarlıkçı, 10-kişisel. bunları düşünüp gelecek yıl şu sorulara cevap aramalısınız. 1-gelecek yıl şu işlere daha az zaman harcamalıyım: 2-gelecek yıl şu işlere daha fazla zaman harcamalıyım: 3-gelecek iki, üç ay içinde başarmayı planladığım en önemli şeyler şunlardır. yaptıklarınızı yazmak, anlaşılması çok güç olan şeyleri açıklığa kavuşturmanın bir yoludur. bir yöneticinin görevi önce kendisini, sonra diğerlerini organize etmektir. -zamanınızı alan başlıca faaliyetler nelerdir? -ilerleme için hangi engelleri aşmak zorundasınız? -rolünüzü geliştirmede ne gibi seçenekleriniz var? görevlerin değerlendirilmesinde, yapıcı bir yaklaşım: 1-gözden geçirilen dönem içerisinde, astınıza yaptığı önemli işlerin bir listesini hazırlamasını isteyin. bu dönem, üç ile altı ay, en çok bir yıl olmalıdır. 2-toplantının ilk bölümünde olumlu yönler üzerinde durun. bunların nasıl daha fazla geliştirilebileceği üzerinde plan yapın. 3-zayıf, eksik bölümleri sona bırakın, ona soru sorarak sebeplerini araştırın. 4-yöneticinin, konuları astıyla eğitim ya da rehberlik çerçevesinde tartışması önemlidir. yönetici, astı istediği sürece onu eğitmeli, astının hedefinden sapma görürse rehber olmalıdır. işinizi bilin bazen çok konuşur, hiçbir iş yapmayız. ama bazen de yeterince konuşmayız. bana kalırsa yöneticiler ve astları yönetimin rolünün ne olduğunu ve görevlerin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini aralarında oturup konuşmuyorlar, sonuç olarak her şey ile ilgili kişilerin davranışlarına bağlıdır. bu yüzden yöneticinin olumlu bir davranış ortamı oluşturması çok önemlidir. bölüm ıı çalışma hayatınızın neresindesiniz? yönetim basamaklarında yükseldikçe sonucu beklemekte zorlaşır. olayları mümkün olduğunca önceden görmek ve plan yapmak icabeder. hepimizin davranışlarımızı etkileyen planları vardır. ama bilincinde değilizdir. ilk işiniz neydi? şimdiki işinize benziyor muydu? bu soralar cevap aranabilir: bir örnek: mühendisler ve yöneticiler: soru: ‘neden mühendislerimizi yönetici durumuna gelip terfi edince başarılarında bir düşüş oluyor’? mühendislerle, işlerindeki değişiklik hakkında konuştum. mesleklerinde dönüm noktasına gelmişlerdir. çoğu huzursuzdu. ‘saatlerce toplantılarda oturmaktan başka bir şey yapmıyorum’ dedi birisi ‘yönetici olduğumda ne yapacağımı bilediğim için kendimi suçlu hissediyorum’ dedi diğeri. şimdi mühendislerden teknik bilgilerinden ziyade planlama, programlama, insan ilişkileri ile ilgili konular isteniyordu. neredesiniz? kendi durumunuzu düşünün. dönüm noktasına mı yaklaşıyorsunuz, yoksa şu anda o noktadan geçmek temisiniz. sizinle aynı düzeyde olan iş arkadaşlarınızla toplanın ve onların neler yaptıklarını, yeni işe nasıl yaklaştıklarını görmek için seminer düzenleyin. başkalarının sizden beklentileri, sizin yönetim görevlerinizin gerçeklerini anlamanızda çok yararlı olabilir. yakınınızda ki kişilerin beklentileri olması, size baskı yaptıkları anlamına gelir. sizden maddi bir şeyler bekleyeceklerdir. toplantılara katılmanızı bekleyeceklerdir. beklentilerin planlanması; bir süre, örneğin üç ay zaman tanıyın, neler yapılması lazım geldiğini belirtin. ancak toplantılar düzenleyerek ve sorunları konuşarak baskı ve beklentilerle başa çıkılabilir. yöneticilerin çoğu zanlarını işle ilgili planlar hazırlamakla geçirirler. aynı ilke, kendinizi yönetmekte de geçerlidir. yönetimde yükseldikçe hiçten bir şeyler oluşturabilme’ yeteneği daha çok önem kazanmaktadır. bölüm ııı nasıl bir işte çalışmayı tercih ediyorsunuz? kişilere seçenek verilirse, çoğumuz hangi işlerden hoşlandığımızı ve o işi nasıl yapmak istediğimizi biliriz. bu ilke çoğumuz için geçerlidir. bazıları düzenli çalışmaktan hoşlanırlar ötekiler fikirlerini ve yaratıcı güçlerini gerektiren işleri benimserler. bazıları başkaları ile beraber çalışmakta güçlük çekerler, fakat nedenini bir türlü anlayamazlar. iş tercih profillerini kıyaslamak ve kişinin işini nasıl yürüttüğünü tartışmak çok yararlı olabilir. böyle bir tartışma sonucu karşınızdakinin tercih ve becerilerini anlayabilir, birbirinizi tamamlayabilirsiniz. yönetimde yükseldikçe hem sistemli, hem de yaratıcı olmak zorundasınız. bu nedenle bir yaklaşımınız güçlü, diğeri zayıfsa, zayıf olan yönünüzü tercihlerinize aykırı düşse bile geliştirmeye çalışmalısınız. iş seçimi: çoğu insanın, onları belli bir mesleğe çeken ya da iten bir takım kişisel nedenleri vardır. kendi işinizi düşünün! işinizden memnun musunuz? kaç kez iş değiştirdiniz. çoğumuz bizi ilgilendiren konularda meslek seçeriz. iyi bir ekip oluşturma: bir yöneticinin görevi kişinin tek başına etkili bir biçimde yapamayacağı bir işin bir ekip oluşturmaktır. bu yüzden her ekipte beceri ve yeteneklerin dengede olması gerekir. satıcı: kafasında iyi bir fikri olan ve bu fikri başarıya ulaştırmak için büyük riskleri göze alan kişidir. yenilikçi: yenilikçi de bir çeşit kaşiftir. ama büyük riskleri göze almaktan kaçınır. yenilikçi yeni fikirler üretir. uyumcu: uyum sağlamaktan hoşlanan kişi ya da koordinatör. standartların, değerlerin ve ilkelerin üzerinde önemle durur. temelde düzenli kafa yapısına sahiptir. düzenleyici: bu kontrolcü tip, ötekinin tam tersine sistemleri yürütmekten, makine, para ve diğer somut şeyleri düzenlemekten hoşlanan kişidir. bu da ayrıntılarla uğraşmayı sever, kurallara önem verir. siz dairenin neresindesiniz? bölüm ıv kendinizi nasıl görüyorsunuz? kendimizi zeki, yetenekli ve bilgili görürsek, sabırsız, kararsız, yavaş ve yetersiz kişilerden daha farklı görürüz. o yüzden kendi görüntümüz, sürdürdüğümüz yaşam tarzının temelidir. kişisel tercih indeksi: toplumsallık puanı: bazıları arkadaşlıktan ve başkalarının yakınlıklarından hoşlanır. görünmeyi tercih ederler. böyleleri çevrelerindeki kişilere açık olurlar. patronun personeli üzerinde kesin tavrı olmalıdır. personel, patronla eşit olmadığını hissedecek, ama eşitmiş gibi konuşabilecektir. güç puanı: gücün ne anlama geldiğini anlamak için kendi işletmenizi düşünün. öteki departmanlarla kıyasla, kararlar üzerinde söz sahibi misiniz? iş dağılımı, bütçe, terfiler ve ücret artışları konusunda karar kimdedir? bir işletmede güçlü kişi çalışanları ve kaynakları etkileyen kişidir. kendi istedikleri yapıldıkça, çoğu insan seve seve gücü başkalarına verir. asıl güçlü kişi, kendi kararlarını onaylamayanlar konusunda tedbir yetkisine sahip olanlardır. kullanış biçimi çok önemlidir. astlar, yöneticiyi, adil davranışlarına bakarak yargılarlar. mc.celelland ‘yöneticilik görevi, işleri tek başına daha iyi yürüten birinden çok, başkalarını etkileyebilen birini gerektirir’ burnham ‘dahası yöneticinin yetki arzusu, başkaları tarafından sevilme arzusundan fazla olmalıdır’. ellerindeki gücü iyi kullanan önderler, aynı zamanda insan ilişkilerine de önem vermişlerdir. modern işletmelerde artık güç ve otoritenin yerini, sorun çözebilen yetenekler almışlardır. başarı puanı: yüksek başarı puanı, sizin işe yaklaşımınızı gösterecektir ve çok çalışmaya hazır başarı kazanmak isteyen yüksek hedefleri olan kişidir. başarılı bir yönetici kendisi ve ekibi için ulaşılması mümkün ama çaba gerektiren hedefler saptamaktadır. ne yapmalısınız? toplumsallık: geliştirmek istediğiniz becerinizi saptayın. örneğin, mülakat, toplantılarda konuşma, iş yemeklerinde rahat olabilme gibi. sonra yeni fikirlerinizi yavaş yavaş uygulayın. örneğin, karakter olarak kapalı bir
* Bu çalışmalar size faydalı olabildiyse sol taraftan sitemizi beğenerek bize destek olabilirsiniz...